Jaarverslag 2023

In het jaar 2023 zijn we zoals vanouds weer heel druk bezig geweest met ontzettend veel dingen tegelijk.
Niet alleen adopties, maar ook intensief bezig zijn met nazorg en hulp bij problemen. Dat is het leeuwendeel van de tijd die we besteden aan de stichting.
Er hebben 163 honden en katjes een fijn (nieuw) thuis gevonden!
We hebben onze jaarlijkse acties gehouden (chocoladeactie, zomeractie en bloembollenactie) en daarmee geld ingezameld voor de nood ter plekke in Roemenië. Geld wat gebruikt wordt voor voer, dierenartskosten zoals operaties, huisvesting en uiteraard ook de zo belangrijke sterilisatieprojecten in Roemenië. Onze dierenarts ter plekke voert wekelijks vele belangeloze sterilisaties uit.

In de zomer zijn Esther en Desiree op werkbezoek geweest in Roemenië. Dat was uiteraard heel erg indrukwekkend! Met eigen ogen te zien hoe onze rescuer en al haar fosters met de middelen die er zijn hun uiterste best doen de dieren te redden en te verzorgen. Met name het bezoek aan onze lieve non Sarah, die een klein sheltertje heeft mogen bouwen in het klooster, was heel ontroerend. We hebben in samenwerking met onze Duitse collega’s haar eigengemaakte potjes honing verkocht. Geld wat ze gebruikt om de dieren eten te geven. Ook hebben we haar geholpen met meer voer en een aantal hondenhuisjes zodat de dieren tenminste droog kunnen zitten.

De kleine puppyshelter van onze rescuer Camelia was ook heel indrukwekkend. Geweldig om te zien hoeveel liefde en warmte zij deze kleine jonge zieltjes geeft.

Een bezoekje aan de kliniek waar de zieke honden verblijven was ook heel emotioneel. Niet te vergelijken met een kliniek in Nederland en België maar wel met een passie die zo mooi is! Daar worden wonderen verricht. Echt ongelofelijk.

Naast de standaard acties hebben we ook voor enkele honden in nood een inzameling gehouden. Bijvoorbeeld de operatie van de kleine Bruno die we bij de non zagen. Zijn oog hing eruit en moest verwijderd worden. Voor de lieve Berenice die na een aanrijding een verbrijzelde poot had. Of voor lieve mama Mary die op sterven na dood was. En zo waren er nog meer.
Onze dank gaat uit naar de lieve donateurs die deze (vaak gecompliceerde) operaties mogelijk hebben gemaakt!

In samenwerking met de locale supermarkt zijn we een winkelbordjesactie gestart. Om mensen te waarschuwen en voor te lichten over de gevaren van het buiten een winkel vast binden van hun hondje. De post is het hele internet over gegaan en er zijn inmiddels al diverse bordjes verkocht.

Ook de lancering van ons eigen kinderboekje “Het zwerfhondje Pandora” was een groot succes. Inmiddels hebben ook vele scholen het boekje besteld en is het via de media (internet, krant en TV) een leuk succesje geworden. Het boekje is nog steeds te bestellen trouwens.
Ook schoolbezoekjes zijn mogelijk. Desiree heeft al een paar scholen bezocht met haar hond Pandora om kinderen in de basisschool op niveau te vertellen over diertjes in het buitenland.

Meestal kunnen we voor honden in nood die in Nederland of België dringend een nieuw thuis zoeken een interne tijdelijke oplossing vinden. Maar in enkele gevallen is dat niet zo snel mogelijk dus zijn we genoodzaakt gebruik te maken van een lief hondenpension. Daar is altijd plaats voor een of twee van onze honden in nood. Uiteraard is dat niet gratis en doen we dit liever niet, maar soms hebben we gewoon geen keus. Dus we zijn blij dat we deze optie hebben zodat we geen enkele hond en baas in de steek moeten laten.
Dat brengt me op de kosten die onze stichting moet maken om de boel draaiende te houden. En dat zijn er veel! Gelukkig hebben we sinds juni 2022 de ANBI status zodat we ook meer donaties mogen ontvangen.
We hebben een vast groepje donateurs die maandelijks een bedragje over maken waarvoor onze hartelijke dank!

De kosten die wij als stichting maken gaan op aan pension, stichtingkosten zoals drukwerk, autokosten en verzekeringen, maar ook hulp aan adoptanten met onvoorziene kosten zoals dierenartskosten. Als voorbeeld de kleine pup Terry die een gebroken pootje bleek te hebben, of de arme stumper Paco die diverse operaties nodig had na een verkeerd uitgevoerde castratie. Enorm hoge rekeningen maar met liefde betaald omdat hier niemand schuld aan heeft en wij na adoptie mensen ook niet in de kou laten staan. Ook fosterhonden die om welke reden dan ook een dierenarts nodig hebben.
Heel soms komt het voor dat wij het niet eens zijn met beslissingen van dierenartsen hier die soms maar al te graag willen verdienen. Zoals met onze Elsa. Er zouden dure operaties nodig zijn maar dit trokken wij ten zeerste in twijfel. Dus hebben we Elsa terug gestuurd naar Roemenië voor een second opinion en daar alle onderzoeken gedaan en wat bleek, operatie niet nodig! Met medicatie en aanpassing is Elsa inmiddels terug en happy. Wij betalen uiteraard de maandelijkse medicijnen.
Al met al dus behoorlijk flinke kosten die wij als stichting maken om ons motto “Adoptie van A tot Z” waar te kunnen maken.
Dat is ook met name de reden waarom wij niet teveel fosterhonden uit Roemenië naar hier willen halen. Buiten het feit dat wij dan de adoptiekosten voor moeten schieten is het financieel met opvangkosten en misschien dierenartskosten gewoon niet te doen. Alleen de noodgevallen die echt dringend weg moeten die nemen we in opvang. Daarnaast vind ik de kwaliteit van fostergezinnen ook heel belangrijk. Vandaar dat we opvang meestal intern doen.

Ook een belangrijk punt in 2023 is de zoektocht van collega’s Esther en Nikita naar een locatie voor het oprichten van Dierenhotel Pandora! Een machtig initiatief wat naast dierenpension ook als taak zorgboerderij zal hebben. De ideale locatie is gevonden, en nu is het nog even afwachten tot de financiering rond zal zijn. We hopen in het jaarverslag van 2024 hierover uitgebreid met goed nieuws te kunnen komen!
De realisering van dit geweldige initiatief is voor onze stichting heel belangrijk. Dan zal er altijd noodopvang zijn, en kunnen we ook een voor een eens een langzitter uit Roemenië naar hier halen om de kans op adoptie te vergroten. Uiteraard zal er voor een andere stichting in nood ook altijd wel een plekje zijn. Op dit moment worstelt onze rescuer met pups die ‘te oud’ worden voor haar puppyshelter. Met ons dierenhotel kunnen we ook daarmee helpen! Dus allemaal duimen dat 2024 het jaar gaat worden dat dit werkelijkheid gaat worden

Stichting Pandora heeft een aparte pagina waarin collega Romana katjes uit Roemenië aan een goed thuis probeert te helpen. Met veel succes! Eind 2023 is onze collega Tineke er bij gekomen. Zij promoot de katjes uit Griekenland die daar ook een ellendig leven hebben. Ook voor de katten geldt dat kwaliteit van een adoptie heel belangrijk is. En nazorg uiteraard!
Adopties van A tot Z, zoals het ook moet.

In 2022 hebben we nog een zeer belangrijk item aan onze stichting mogen voegen. Ons eigen transport vanuit Roemenië! In samenwerking met Gabi, de chauffeur die Desiree al 9 jaar kent en herhaaldelijk tegen kwam bij diverse transportbedrijven, zijn we een samenwerking aan gegaan en is de Pandora-bus aangekocht. Transport van de geadopteerde zieltjes is een heel belangrijk onderdeel van een adoptie. Er zijn gruwelijke transportbedrijven waarin het welzijn van het dier op de laatste plaats staat. Dat kan een dier breken en een flink trauma opleveren. Gabi is met zijn jarenlange ervaring en zijn grote hart voor dieren de perfecte chauffeur. Dus daar willen we onze naam graag aan verbinden want kwaliteit en welzijn van onze dieren staat altijd voorop. De bus is heel netjes ingericht met mooie vaste kooien en voldoet aan alle kwaliteitseisen en de chauffeurs Gabi en George zijn de grootste dierenliefhebbers. Meerdere Nederlandse en Duitse stichtingen en Belgische vzw’s maken dankbaar gebruik van ons transport. Desiree en Romana zorgen voor de logistiek en traces. Alles netjes uiteraard volgens de regels van de EU. Afgelopen jaar is de bus voorzien van een mooie nieuwe bestickering.

Het jaar 2023 was er weer een met vele ups en downs. We weten nooit wat de dag brengt en welke (meestal leuke) verassingen ons te wachten staan. Soms verliezen we ook wel eens de moed. Dan lijkt het vaak alsof er aan de stroom nare dingen geen eind komt. En moeten we vaak de eindjes aan mekaar knopen.
Maar altijd gaan we door!
Opgeven is geen optie en komt niet in ons woordenboek voor!

Tot zover het jaarverslag 2023. Tot volgend jaar!