Reclame banner op onze website

Adverteren op onze website is mogelijk door het plaatsen van een reclame banner op een van de twee prominente plekken. Direct bij het openen van onze website komt uw bedrijfsnaam of logo in beeld. De bezoekers van onze site worden meteen geconfronteerd met uw bedrijfsnaam en kunnen direct doorlinken naar uw bedrijf. Op onze zeer goed bezochte website krijgt uw bedrijf alle aandacht.

Advertentie website: grote reclame banner (728 x 90)

Goed zichtbare reclame advertentie die direct bij het openen van onze website in beeld komt. Hier worden de bezoekers van onze site meteen geconfronteerd met uw advertentie.

 • Reclame banner (728×90) prominente plek bovenaan de website / altijd zichtbaar
 • Bedrijfsnaam / logo in sponsor billboard Homepage
 • Bedrijfsnaam / logo in sponsoroverzicht

Sponsorbijdrage per kwartaal bedraagt € 500,- 

Voorbeeld grote reclame banner (728 x 90) banner

 

Advertentie website: sliding reclame banner (120 x 400)

Goed zichtbare reclame advertentie die direct bij het openen van onze website in beeld komt. Hier worden de bezoekers van onze site meteen geconfronteerd met uw advertentie.

 • Sliding Reclame banner (120×400) prominente plek rechterzijde website / altijd zichtbaar
 • Bedrijfsnaam / logo in sponsor billboard Homepage
 • Bedrijfsnaam / logo in sponsoroverzicht

Sponsorbijdrage per kwartaal bedraagt € 375,- 

Voorbeeld sliding reclame (120 x 400) banner

Advertentie website: kleine advertentie (210 x 90)

Een kleinere maar goed zichtbare reclame advertentie die ook direct bij het openen van onze website in beeld komt. Ook hier worden de bezoekers van onze site meteen geconfronteerd met uw advertentie.

 • Reclame banner (210×90) rechts bovenaan de website / altijd zichtbaar
 • Bedrijfsnaam / logo in sponsor billboard Homepage
 • Bedrijfsnaam / logo in sponsoroverzichtSponsorbijdrage per kwartaal bedraagt € 250,- 

Voorbeeld kleine advertentie (210 x 90) banner

 

Advertentie website: kleine banner nieuwsberichten (210 x 90)

 • Reclame banner (210×90) rechter blok naast elk nieuwsartikel
 • Bedrijfsnaam / logo in sponsor billboard Homepage
 • Bedrijfsnaam / logo in sponsoroverzicht

Sponsorbijdrage per kwartaal bedraagt € 250,- (2x Beschikbaar)

Voorbeeld kleine (210 x 90) banner nieuwsberichten

 

Advertentie website: reclame banner nieuwsberichten (590 x 90)

 • Reclame banner (590×90) onder elk nieuwsartikel
 • Bedrijfsnaam / logo in sponsor billboard Homepage
 • Bedrijfsnaam / logo in sponsoroverzicht

Sponsorbijdrage per kwartaal bedraagt € 325,- (1x Beschikbaar)

Voorbeeld reclame (590 x 90) banner nieuwsberichten

Mocht u enthousiast geworden zijn en interesse hebben om sponsor partner van onze supportersclub te worden, neem dan contact met ons op via het contactformulier