Laatste Pandora nieuws

Filter

💔 Ons hart breekt 💔

februari 27, 2023
Nog 1 laatste keer lekker rond rennen in de privé tuin van onze engel… Vandaag…

Een zwarte dag ….

februari 23, 2023
Vandaag was weer een zwarte dag…. Zoals de meesten inmiddels wel weten moeten pups die…

WAAROM STERILISEREN ZO BELANGRIJK IS….

februari 22, 2023
BORN TO DIE ... Miljarden pups over de hele wereld lijden/sterven onnodig omdat de mens…

Over stichting Pandora

Stichting Pandora is een non-profit organisatie die zich inzet voor hulp aan Camelia’s Sanctuary in Roemenië. De stichting bestaat uit bemiddeling en adoptie van buitenlandse hondjes en katten in Nederland, België en Duitsland.

Stichting Pandora is vernoemd naar mijn eigen rescuehond Pandora, die ik zelf vergiftigd op straat heb gevonden tijdens een werkbezoek in Greece. Op sterven na dood..
Waarom is deze naam zo passend en treffend voor onze stichting?
“Pandora (Oudgrieks: Πανδώρα) (haar naam kan zowel draagster van alle gaven als schenkster van alle gaven of albegaafde betekenen) is in de Griekse mythologie de naam van de eerste vrouw, die door Hephaistos werd gevormd uit water en aarde. Zij werd door Zeus aan de stervelingen als straf gezonden om onheil over hen te brengen, nadat Prometheus vuur uit de hemel gestolen had, met het doel om de mensen uit hun ongelukkige toestand te verlossen.
Prometheus en zijn broer Epimetheus hadden van Zeus de opdracht gekregen om de mens te maken. Zij maakten dan ook de man, maar omdat die man zo ongelukkig was, stal Prometheus een brandende toorts van de Olympos en schonk de mensheid het vuur. Zeus vond dit verraad zo erg dat hij de mensheid wilde straffen. Om Prometheus en Epimetheus niet te beledigen, deed hij dit niet rechtstreeks. Hij beval Hephaistos om uit water en aarde een vrouw te vormen, genaamd Pandora. Daarna schonken alle goden haar goede gaven. Athena gaf haar intelligentie, talent en manieren. Zij kleedde haar in de mooiste en kleurrijkste kleding. Aphrodite gaf haar de bevalligheid en schoonheid van een godin. De andere goden gaven haar goud en staken bloemen in haar haar. De laatste god, Hermes, gaf haar de spraak en plantte schaamteloze gedachten en een bedrieglijke aard in haar wezen. Zo kreeg zij een eigenschap die geen enkele andere sterveling had: nieuwsgierigheid.
Zeus schonk haar aan Prometheus, maar deze wist dat een geschenk van de goden niet zonder gevolgen blijft en weigerde haar. Hij raadde zijn broer aan dat ook te doen. Zeus liet haar daarop door Hermes bij Epimetheus, de domme broer van Prometheus brengen. Niettegenstaande de waarschuwingen van Prometheus nam hij haar tot vrouw. Zeus schonk het paar ook een pithos (vat), waarin alle ongelukken zaten opgesloten. Als het vat gesloten bleef, konden die niemand treffen. Pandora was nieuwsgierig en wou het vat openen, maar Epimetheus hield haar tegen. Op een dag kon Pandora haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende het vat. Toen kwamen daar alle rampen, ziekten en zorgen uit tevoorschijn en verspreidden zich over de aarde: aan het kommerloze bestaan van de mensen was een einde gekomen. Pandora wilde nog gauw het deksel dichtklappen, maar alleen de hoop zat nog in het vat toen het weer gesloten werd. Vandaar dat onder de hevigste rampen die de mensen op aarde teisteren, de hoop nog alleen resteert. Volgens een andere, pessimistische versie is de hoop echter het enige wat de mensen onthouden blijft. Een derde interpretatie impliceert dat de hoop zelf ook een vergiftigd geschenk is. Hoop op iets anders is immers non-acceptatie van wat zich hier en nu manifesteert.”
Perfecte naam met diepe betekenis toch?
Als alle leed van de wereld je is overkomen, rest er alleen nog HOOP op redding!
En die HOOP hopen wij voor veel honden te zijn!

​En dan nu de adopties… de adopties gaan volgens een bepaalde procedure waarin getracht wordt een zo goed mogelijke match te maken tussen het nieuwe baasje en de hond. Een hond moet gewoon passen binnen een gezin. Daarnaast worden nieuwe baasjes al voordat hun hondje komt helemaal door ons voorbereid en krijgen ze volop informatie over wat men kan verwachten. Na de adoptie als het hondje is aangekomen houdt ons ‘werk’ niet op maar dan komt de nodige nazorg.

De honden en katten komen naar Nederland/België/Duitsland met een officieel pet-transport, voorzien van TRACES en DEFRA-licence wat aan alle strenge EU-regels voldoet zodat ook tijdens de reis de zorg zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

Wij staan met ons team altijd voor u paraat om vragen te beantwoorden. Wij hebben een samenwerking met een hondengedragsdeskundige die gespecialiseerd is in buitenlandse hondjes, daardoor kunnen wij een compleet pakket van zorg bieden.

Donaties zijn heel belangrijk, deze worden gebruikt om de noodlijdende shelter te helpen met voer en de torenhoge dierenartsrekeningen, maar ook worden hiermee kosten bekostigd voor honden die al in Nederland bij fosters zijn of  die in het pension zitten.

Onze facebookpagina’s;

❤️ Honden in de spotlight ❤️

❤️ Katten in de spotlight ❤️